Đơn vị bầu cử số 32 - Huyện Nhà Bè: Trần Ngọc Sơn

(VOH) - Ông RẦN NGỌC SƠN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 32 - Huyện Nhà Bè.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 32  - Huyện Nhà Bè: TRẦN NGỌC SƠN 1

Ông TRẦN NGỌC SƠN

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố

- Thạc sĩ Kinh tế

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 32 Huyện: Nhà Bè

Ông TRẦN NGỌC SƠN, sinh ngày 07 tháng 7 năm 1966.

Quê quán: Xã Nam Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện cư trú tại: 582 Điện Biên Phủ, Tổ dân phố 31, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 8 năm 2014: là Nhân viên; Chuyên viên; Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 tháng 7 năm 1999.

- Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 6 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Từ tháng 6 năm 2018 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Ông đã được tặng thưởng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

Ông TRẦN NGỌC SƠN, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 32, huyện Nhà Bè.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN NGỌC SƠN

Hiện nay là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua quá trình làm việc trong ngành Lao động, người có công và xã hội, tôi có nhiều điều kiện để lắng nghe ý kiến của người cao tuổi, người có công với cách mạng, người lao động, người nghèo, người khuyết tật, người cơ nhở, của phụ nữ và trẻ em…; thông qua hoạt động hàng ngày giúp tôi hiểu hơn về tâm tư, tình cảm, thực trạng và nhu cầu của những người có hoàn cảnh, những người yếu thế, cần được chia sẻ; để từ đó có thể tham mưu, giải quyết tốt nhiệm vụ mình đang đảm nhận.

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là một vinh dự rất lớn của tôi. Nếu được quý bà con cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực tập trung thực hiện nhiều hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình với các trọng tâm sau:

1. Tôi sẽ giữ liên lạc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đề xuất và cùng Hội đồng nhân dân Thành phố tích cực giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Thành phố đi vào cuộc sống để Thành phố ngày càng phát triển.

2. Từ thực tiễn công tác trong Ngành lao động, người có công và xã hội, với vai trò của mình, bên cạnh việc tham mưu, đề xuất những giải pháp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: ưu đãi đối với người có công cách mạng, những chính sách, giải pháp hỗ trợ hiệu quả đối với người nghèo, người yếu thế; tôi sẽ tập trung phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất triển khai:

- Các giải pháp thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thực hiện tốt Luật trẻ em.

- Các giải pháp thực hiện có hiệu quả để người nghèo vươn lên thoát nghèo, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025, không để ai bị bỏ lại phía sau; đảm bảo thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

- Chính sách của nhà nước về xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm; để người lao động có tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo việc làm ổn định; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Thành phố và hội nhập.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là vinh dự và cũng là động lực giúp tôi nỗ lực hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đáp ứng sự mong đợi của bà con. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri.

Xin trân trọng cám ơn.