Đơn vị bầu cử số 4 - Quận: 10, 12: ĐỖ KHẮC HƯỞNG

Ông ĐỖ KHẮC HƯỞNG được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 4, Quận: 10, 12.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

                       Ông ĐỖ KHẮC HƯỞNG  - Đại tá, Đảng ủy viên - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế  và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an  - Tiến sĩ Luật

 Ông ĐỖ KHẮC HƯỞNG

- Đại tá, Đảng ủy viên - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế  và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

- Tiến sĩ Luật

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 4 - Quận: 10, 12

Ông ĐỖ KHẮC HƯỞNG, sinh ngày 02 tháng 9 năm 1971.

Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện cư trú tại: số 44, ngõ 230, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 7 năm 2004.

- Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 4 năm 2010: Cán bộ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

- Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014: Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Pháp luật hình sự và cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

- Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp luật hình sự và cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

- Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 02 năm 2021: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

- Từ tháng 10 năm 2020 đến nay: Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Ông đã được tặng thưởng:

- Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Hai.

- 14 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp.

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam.

Ông ĐỖ KHẮC HƯỞNG được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 4, Quận: 10, 12.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV ĐỖ KHẮC HƯỞNG

Là người được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về pháp luật (Tiến sĩ Luật) và đã có kinh nghiệm trên 25 năm làm công tác xây dựng, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và giảng dạy pháp luật; được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh (người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở cơ quan Quốc hội) là niềm vinh dự lớn của tôi. Nếu được cử tri lựa chọn là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đem hết tâm huyết, năng lực, tiếp tục học hỏi, tích lũy kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, với các nội dung hành động trọng tâm sau:

Một là, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri Thành phố và cử tri của đơn vị bầu cử ra mình, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với cơ quan, tổ chức hữu quan; tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, báo cáo hoạt động của mình và của Quốc hội với cử tri.

Gắn bó và luôn sẵn sàng tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhanh chóng nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết; chất vấn người có thẩm quyền về những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm trong trường hợp cần thiết.

Hai là, tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, đem lại cuộc sống bình yên, an toàn và ngày càng tốt hơn cho cử tri, cho Nhân dân.

Trong đó, chú trọng đến việc ban hành và giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật về cải cách hành chính, về nâng cao đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trước Nhân dân; xây dựng chính quyền phục vụ, tạo thuận lợi tốt nhất cho Nhân dân, cho tổ chức, doanh nghiệp. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; ùn tắc giao thông và ngập úng tại các thành phố lớn.

Ba là, sáng suốt trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Thành phố thuộc thẩm quyền của Quốc hội trên tinh thần tận dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khi thực hiện nhiệm vụ này, tôi sẽ lắng nghe, lấy ý kiến tham vấn, góp ý của cử tri, nhất là cử tri Thành phố, cử tri nơi bầu cử ra mình, bảo đảm các quyết định hợp lòng dân, đem lại lợi ích tốt nhất cho Nhân dân, hài hòa với lợi ích Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.

Đồng thời, tôi sẽ là cầu nối giữa các cơ quan ở trung ương với chính quyền, tổ chức, Nhân dân Thành phố, góp phần tạo thuận lợi trong việc quyết định và thực hiện các chính sách, chủ trương, dự án cho sự phát triển của Thành phố./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tin liên quan