Đơn vị bầu cử số 6 - Quận Bình Tân: NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

(VOH) - Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6, quận Bình Tân.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Bà  NGUYỄN THỊ MINH HỒNG  - Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  - Tiến sĩ Văn học

Bà  NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

- Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Tiến sĩ Văn học

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 6 - Quận Bình Tân 

Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG, sinh ngày 02 tháng 12 năm 1971.

Quê quán: Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Hiện cư trú tại: 146/37/29A Vũ Tùng, Khu phố 2, Tổ dân phố 41, Phường 2, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 5 năm 2013: được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng làm Giảng viên, công tác tại khoa Tiếng Trung Quốc, lần lượt đảm nhận các chức vụ Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa; Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 02 năm 2007.

- Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 9 năm 2020: lần lượt đảm nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 9 năm 2015 là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Từ tháng 10 năm 2020 đến nay: là Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6, quận Bình Tân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và cử tri tại nơi cư trú tín nhiệm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Là người làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm, tôi luôn luôn tập trung tinh thần, trí tuệ, sức lực cho các hoạt động của ngành trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu và nắm vững nội dung nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động với các nội dung chính như sau:

Thứ nhất: thực hiện vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri; định kì báo cáo với cử tri về hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội và của bản thân; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo lịch của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; nghiêm túc lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri để tập hợp, phản ánh trung thực các ý kiến của cử tri, đồng thời đề xuất giải pháp để góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thứ hai: là đại biểu nữ công tác trong ngành giáo dục, tôi sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và đề xuất, phản biện để góp phần hoàn thiện các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các chính sách phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, các chính sách liên quan việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em, chuẩn hóa hệ thống trường và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông ở các khu công nghiệp, các vùng khó khăn, các vấn đề giáo dục trẻ em di cư cùng cha mẹ sinh sống, học tập, làm việc.

Thứ ba: với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm trọng điểm của khu vực phía Nam, tôi sẽ cố gắng đóng góp đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của Thành phố, đặc biệt là các chương trình hành động xây dựng thành phố thông minh, xây dựng xã hội học tập, giúp các công dân tương lai thích ứng với mọi sự thay đổi trong xã hội phát triển và nhiều biến động; tập trung nghiên cứu và có ý kiến đề xuất, phản biện ở các lĩnh vực, các vấn đề cử tri cả nước và thành phố quan tâm, như: quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Biện pháp thực hiện: dựa vào cử tri; dựa vào đoàn thể xã hội; tiếp thu ý kiến từ cán bộ, viên chức ngành giáo dục; liên hệ chặt chẽ, mật thiết với Hội đồng Nhân dân và chính quyền các cấp; kết nối các trường Đại học, Cao đẳng trong trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thành sức mạnh đồng bộ./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026                                         

Tin liên quan