028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 6 - Quận Bình Tân: Hà Phước Thắng

Ông HÀ PHƯỚC THẮNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6, quận Bình Tân.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 Ông HÀ PHƯỚC THẮNG  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  - Thạc sỹ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng  - Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) và khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 Ông HÀ PHƯỚC THẮNG  -

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  

- Thạc sỹ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng

 - Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) và khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 6 - Quận: Bình Tân

Ông HÀ PHƯỚC THẮNG, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1976. Quê quán: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện cư trú tại: Số 41 đường số 4, Cư xá Đô Thành, tổ dân phố 59, khu phố 4, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 9 năm 1997: Bí thư Đoàn Phường 3, Quận 3; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 07 tháng 11 năm 1996.

- Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 3 năm 2002: Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3; sau đó được bầu là Phó Bí thư Quận Đoàn 3.

- Từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 6 năm 2003: Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3.

- Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004: Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 3.

- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 5 năm 2014: Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3; sau đó Ông được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3.

- Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2019: Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Nam Thành phố; sau đó Ông được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý Khu Nam Thành phố.

- Từ tháng 9 năm 2019 đến nay: Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; sau đó Ông được bầu bổ sung Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

- Từ tháng 5 năm 2011 - nay: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) và khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba.

Ông HÀ PHƯỚC THẮNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6, quận Bình Tân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV HÀ PHƯỚC THẮNG

Tôi tên Hà Phước Thắng, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (nhiệm kỳ 2016 - 2021), Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri, tôi rất vinh dự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Khi được cử tri tín nhiệm bầu đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới, tôi sẽ thực hiện Chương trình hành động của mình như sau:

1. Tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm trong các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

2. Tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành các thể chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho Thành phố Hồ Chí Minh (trọng tâm là các Đề án về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố, Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế, Đề án xây dựng cơ chế phù hợp cho thành phố Thủ Đức và việc phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho Thành phố).

3. Thường xuyên đi cơ sở để nắm sát tình hình thực tế địa phương và ghi nhận những ý kiến của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương nơi ứng cử để cùng tham gia giám sát việc thực hiện quy định pháp luật của các cơ quan Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là các dự án, quy hoạch chậm triển khai, không còn phù hợp gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

4. Tuyệt đối chấp hành Hiến pháp và pháp luật; không ngừng học tập và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, người đại biểu của Nhân dân; luôn đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao để luôn xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
.