Mong rằng các đại biểu được trúng cử lần này sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa đối với nhân dân

Tin liên quan