Được 'tiếp tế' no đủ mùa dịch, Nhã Phương hào hứng khoe với mọi người

Tin liên quan