Rapper quá cố Tupac Shakur được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood