600 gia đình công nhân vui "Tết sum vầy" cùng lãnh đạo Đảng và nhà nước

Tin liên quan