Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bình Chánh: năm 2019, đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu

  (VOH) - Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố cũng đã có những ý kiến đóng góp, tháo gỡ xung quanh các kiến nghị này.

  Chiều ngày 21/2, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm cùng với lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố có buổi làm việc và duyệt nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 

  Tại buổi làm việc, ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Năm 2019, trong 22 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Huyện đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu. Chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội” được triển khai đồng bộ, tạo được chuyển biến hiệu quả, trong đó tiếp tục triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề năm. Toàn Huyện có 59 mô hình, giải pháp về cải cách hành chính, trong đó có 1 mô hình, giải pháp cấp Huyện. Tính đến nay, có 33 giải pháp đã hoàn thành, 26 mô hình, giải pháp đang thực hiện.

  Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, lãnh đạo huyện Bình Chánh có 15 đề xuất, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố cũng đã có những ý kiến đóng góp, tháo gỡ xung quanh các kiến nghị này. 

  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc: “Những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đề nghị Huyện tiếp thu, tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong năm 2019, trong 22 chỉ tiêu chủ yếu, huyện đã đạt và vượt 16 chỉ tiêu. Trong đó, hầu hết là các chỉ tiêu hết sức quan trọng của địa phương. Những chỉ tiêu này cũng góp phần chung cho Thành phố đạt được 18/20 chỉ tiêu”.

  Tin, ảnh: Thùy Linh