028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên TPHCM học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(VOH) - Chiều nay 30/6, Thành ủy TPHCM tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhấn mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Đội ngũ cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí là lực lượng có vai trò to lớn góp phần cùng Đảng bộ đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết cần nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Trên cơ sở học tập nghị quyết cần có sự liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 1/7, các đại biểu sẽ nghe 3 chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; chuyên đề về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” và chuyên đề về “báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020".

;