028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Cần đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp, các ngành trong triển khai công tác phát triển thanh niên

(VOH) - Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011-2020.

Chiều 24/11, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố - ông Lê Thanh Liêm chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011-2020 và định hướng Chương trình giai đoạn 2021-2030.

Trong giai đoạn 2011-2020, Thành phố đã cụ thể hoá các chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung chỉ đạo của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam vào Chương trình phát triển thanh niên Thành phố và đảm bảo cơ bản hoàn thành đẩy đủ các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Các ngành, các cấp trong bộ máy chính quyền Thành phố có sự nhận thức, ý thức rõ hơn về tầm quan trọng, vai trò trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát huy các thế hệ thanh niên Thành phố từ đó là nguồn lực vô cùng quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Thành Đoàn, ông Nguyễn Tất Toàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn cho rằng để tiếp tục thực hiện việc phát triển thanh niên thành phố trong giai đoạn tiếp theo, Ban Thường vụ Thành Đoàn có một số bài học kinh nghiệm cụ thể: Thứ nhất tiếp tục chủ động xây dựng và ban hành sớm các nội dung, kế hoạch để cụ thể hoá những nội dung về tiếp tục phát triển thanh niên và xác lập những công trình, phần việc cụ thể, đặc biệt là các hoạt động lớn mang tính chủ điểm để các bạn đoàn viên thanh niên được tham gia. Thứ hai là cần chủ động tìm tòi, nghiên cứu các mô hình, giải pháp có giá trị trước đây để tạo ra những cách làm mới. Thứ ba là tiếp tục quan tâm công tác mà kiểm tra giám sát, đôn đốc và chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành Đoàn với các Đoàn cơ sở để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, công trình”.

Về một số giải pháp Ngành giáo dục và Đào tạo Thành phố nhằm ngăn ngừa bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trường học, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố cho hay: Thứ nhất là triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý học đường, đây được xem là biện pháp giáo dục ngăn ngừa bạo lực học đường tiêu biểu nhất của Thành phố. Ngành giáo dục đã chỉ đạo tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức thường xuyên các lớp giáo dục tâm lý sư phạm, tâm lý lứa tuổi, hướng dẫn quy định xử lý học sinh để trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho thầy cô. Chỉ đạo việc đưa kỹ năng sống vào giảng dạy trong trường học. Trong đó chú trọng việc trang bị các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho học sinh ở tất cả các bậc học. Chỉ đạo 100% trường học trên địa bàn thành phố ký kết với công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học. Hiện nay ngành giáo dục đào tạo thành phố đã chỉ đạo trường học lập các đội thanh niên tình nguyện, đội hình phản ứng nhanh với mục đích thông tin kịp thời với ban giám hiệu, thầy cô giáo khi phát hiện các vấn đề có liên quan đến bạo lực hoặc những vấn đề ảnh hưởng đến học sinh”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng bằng khen cho các tập thể tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phát triển thanh niên TPHCM, ngày 24/11/2020. Ảnh: SGGP

Về định hướng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, ông Lê Thanh Liêm chỉ đạo, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 25 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, từng cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình để cụ thể hoá trên từng lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Cần phải đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp, các ngành trong triển khai công tác phát triển thanh niên, thông qua việc ban hành các quy chế phối hợp, thực hiện giữa các cấp chính quyền và đoàn thể các phòng ban. Các cơ quan, đơn vị địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng và tác động của các chính sách quản lý liên quan đến thanh niên, của ngành mình, địa phương mình, xác định nội dung và tác động trực tiếp đến thanh niên để làm cơ sở tham mưu, đề xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố về cơ chế chính sách, và giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, phát triển thanh niên trong thời gian tới; Phải tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng bộ phận trực thuộc trong việc tham mưu cơ chế chính sách, những hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình được giao”, ông Lê Thanh Liêm đề nghị.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Liêm còn đề nghị cần xác định rõ nhiệm vụ xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tích cực để phát triển thanh niên, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế chính sách và pháp luật của nhà nước. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn Thanh niên và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt, thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, nhằm xây dựng các gương tập thể, các cá nhân, điển hình tiên tiến về giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của lực lượng thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011-2020.