Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III diễn ra ngày 11 và 12/12

(VOH) - Đại hội lần có 444 đại biểu, trong đó 294 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố như: Dân tộc Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái...

Sáng 29/11, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III với chủ đề: “Đồng bào các dân tộc TPHCM bình đẳng đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 12.

Đại hội lần này có 444 đại biểu, trong đó có 294 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố như: Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái và các dân tộc thiểu số khác. Đại hội là sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trong bối cảnh đồng bào các dân tộc cùng nhân dân Thành phố đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ TP khóa IX. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM

Ban Dân tộc Thành phố tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III

Ông Tăng Cẩm Vinh – Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019 bao gồm các nội dung: Tổng kết thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc như: công tác tuyên truyền; công tác chăm lo giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc; công tác phát triển về văn hóa, chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Kết quả phong trào thi đua yêu nước từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện công tác dân tộc  đến năm 2024. Khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đại Hội sẽ chọn cử 41 vị đại biểu đi dự Đại hội các Dân tộc thiểu số lần thứ 2 của Trung ương".

Tin liên quan