Đăng ký xe ô tô, xe máy ở quận-huyện, phường-xã như thế nào?

(VOH) - Từ ngày 21/5, tại TPHCM sẽ có sự thay đổi trong việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô...

Từ ngày 21/5 sẽ có sự thay đổi trong việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô đối với Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và công an các xã, thị trấn tại TPHCM.

đăng ký xe ô tô, xe máy, Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt
Từ ngày 21/5 tới, tại TPHCM sẽ có sự thay đổi trong việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô...

Theo thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 thông tư (trong đó có Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định, quy trình cấp thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) và ngày 10/5/2022, Công an TPHCM đã ban hành Quyết định phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô đối với Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và Công an các xã, thị trấn trực thuộc Công an các huyện. Cụ thể như sau:

Phân cấp đăng ký xe ô tô

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại TPHCM và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại các quận và Thành phố Thủ Đức.

Công an 05 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ) tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn 05 huyện.

Phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

Công an các quận, Thành phố Thủ Đức tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú tại địa bàn quận, Thành phố Thủ Đức. (Bổ sung thêm Công an Quận Bình Thạnh được tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Do trước đây theo quy định cũ, đơn vị đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt có trụ sở đặt trên địa bàn Quận Bình Thạnh nên phụ trách luôn việc đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của Công an Quận Bình Thạnh).

Công an 05 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ) sẽ tiếp tục tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú trên địa bàn xã, thị trấn mà đơn vị Công an 05 huyện đặt trụ sở tổ chức đăng ký, cấp biển số xe. Cụ thể:

STT

Địa bàn cấp xã, thị trấn

Đơn vị đăng ký xe cấp Huyện phụ trách đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

1

Thị trấn Tân Túc

Huyện Bình Chánh

2

Xã Tân An Hội

Huyện Củ Chi

3

Xã Tân Hiệp

Huyện Hóc Môn

4

Xã Phú Xuân

Huyện Nhà Bè

5

Thị trấn Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ

Công an các xã, thị trấn còn lại của 05 huyện (58 xã, thị trấn) sẽ được phân cấp để đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú 

Danh sách các xã, thị trấn được phân cấp tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

STT

Đơn vị

Huyện

1

Xã Thái Mỹ

Huyện Củ Chi

2

Xã Phước Hiệp

Huyện Củ Chi

3

Xã Phước Thạnh

Huyện Củ Chi

4

Xã Trung Lập Hạ

Huyện Củ Chi

5

Xã Trung Lập Thượng

Huyện Củ Chi

6

Xã An Nhơn Tây

Huyện Củ Chi

7

Xã Phú Mỹ Hưng

Huyện Củ Chi

8

Xã An Phú

Huyện Củ Chi

9

Xã Phú Hòa Đông

Huyện Củ Chi

10

Xã Nhuận Đức

Huyện Củ Chi

11

Xã Phạm Văn Cội

Huyện Củ Chi

12

Thị trấn Củ Chi

Huyện Củ Chi

13

Xã Tân Phú Trung

Huyện Củ Chi

14

Xã Tân Thông Hội

Huyện Củ Chi

15

Xã Tân Thạnh Đông

Huyện Củ Chi

16

Xã Phước Vĩnh An

Huyện Củ Chi

17

Xã Tân Thạnh Tây

Huyện Củ Chi

18

Xã Hòa Phú

Huyện Củ Chi

19

Xã Trung An

Huyện Củ Chi

20

Xã Bình Mỹ

Huyện Củ Chi

21

Xã Tân Kiên

Huyện Bình Chánh

22

Xã Tân Nhựt

Huyện Bình Chánh

23

Xã Bình Lợi

Huyện Bình Chánh

24

Xã Phạm Văn Hai

Huyện Bình Chánh

25

Xã Lê Minh Xuân

Huyện Bình Chánh

26

Xã Vĩnh Lộc A

Huyện Bình Chánh

27

Xã Vĩnh Lộc B

Huyện Bình Chánh

28

Xã Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

29

Xã Tân Quý Tây

Huyện Bình Chánh

30

Xã An Phú Tây

Huyện Bình Chánh

31

Xã Đa Phước

Huyện Bình Chánh

32

Xã Bình Hưng

Huyện Bình Chánh

33

Xã Qui Đức

Huyện Bình Chánh

34

Xã Hưng Long

Huyện Bình Chánh

35

Xã Phong Phú

Huyện Bình Chánh

36

Xã Xuân Thới Đông

Huyện Hóc Môn

37

Xã Xuân Thới Sơn

Huyện Hóc Môn

38

Xã Xuân Thới Thượng

Huyện Hóc Môn

39

Xã Tân Xuân

Huyện Hóc Môn

40

Xã Trung Chánh

Huyện Hóc Môn

41

Xã Thới Tam Thôn

Huyện Hóc Môn

42

Xã Bà Điểm

Huyện Hóc Môn

43

Xã Đông Thạnh

Huyện Hóc Môn

44

Xã Nhị Bình

Huyện Hóc Môn

45

Thị trấn Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

46

Xã Tân Thới Nhì

Huyện Hóc Môn

47

Xã Hiệp Phước

Huyện Nhà Bè

48

Xã Long Thới

Huyện Nhà Bè

49

Xã Nhơn Đức

Huyện Nhà Bè

50

Thị trấn Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

51

Xã Phước Kiển

Huyện Nhà Bè

52

Xã Phước Lộc

Huyện Nhà Bè

53

Xã Long Hòa

Huyện Cần Giờ

54

Xã An Thới Đông

Huyện Cần Giờ

55

Xã Bình Khánh

Huyện Cần Giờ

56

Xã Tam Thôn Hiệp

Huyện Cần Giờ

57

Xã Lý Nhơn

Huyện Cần Giờ

58

Xã Thạnh An

Huyện Cần Giờ

Công an 312 phường, xã, thị trấn trực thuộc Công an các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú.

Tin liên quan