Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 89,1%

  (VOH) - Đến hết năm 2019, TPHCM đã có hơn 7,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, nâng độ bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế lên 89,1%.

  Thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố cho biết, tính đến hết năm 2019, TPHCM đã có hơn 7,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, nâng độ bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế lên 89,1%.

  Báo cáo về số tiền quỹ Bảo hiểm y tế thu về trong năm 2019 là 12.400 tỷ đồng, dự kiến kết dư quỹ gần 1.200 tỷ đồng.

  Độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 89,1%

  Độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 89,1%. Ảnh: internet

  Theo mục tiêu, năm 2020, TPHCM phấn đấu đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế 91%, nâng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lên trên 2 triệu 600 ngàn người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 40.000 người và hơn 8 triệu 200 người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy đã liên tục tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng hiện trên địa bàn TPHCM vẫn còn khoảng 46% lực lượng lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội và hàng trăm ngàn người trong các hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, đối tượng học sinh sinh viên vẫn chưa đạt 100%, dù thành phố là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong sinh viên - học sinh.

  Nhất Hương