Doanh nghiệp quản lý tự xét nghiệm cho shipper từ ngày 24/9

(VOH) - Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm của lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tiến tới quản lý bằng công nghệ.

UBND TPHCM chỉ đạo, việc xét nghiệm đối với shipper được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn TP đến hết ngày 21/9.

Kể từ ngày 22/9 đến hết ngày 23/9, các doanh nghiệp và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật dữ liệu thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp hoặc sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin - truyền thông hướng dẫn. Toàn bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày/lần. Các doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại Sở Công thương. Thời gian này các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

TPHCM: Doanh nghiệp quản lý sẽ tự xét nghiệm cho shipper từ ngày 24/9
Ảnh minh hoạ. 

Kể từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của TP theo hướng dẫn của Sở Thông tin - truyền thông để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

UBND TPHCM giao Sở Công thương hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm. Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ không được hoạt động.

TPHCM đề nghị rà soát, thu hồi giấy nhận diện có mã QR đối với các phương tiện vi phạm

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có văn bản số 10075 /SGTVT-KT gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải về việc tiếp tục thu hồi giấy nhận diện có mã QR và xử phạt nghiêm đối với phương tiện thực hiện không đúng quy định.

Có 13 xe vi phạm đã được Sở Giao thông Vận tải TP rà soát và thu hồi hiệu lực của Giấy nhận diện có mã QR do Sở tổ chức giao thông.

Qua tra cứu thông tin phương tiện vi phạm theo danh sách Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cung cấp, Sở Giao thông Vận tải TP đã rà soát trên hệ thống luồng xanh (https://vantai.drvn.gov.vn) của Tổng cục đường bộ Việt Nam và tổng hợp danh sách một số phương tiện vi phạm quy định trong quá trình lưu thông. Từ danh sách trên, Sở đề nghị Tổng cục Đường bộ rà soát và thu hồi hiệu lực của giấy nhận diện đã cấp, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xin cấp lại giấy nhận diện của các xe này trên hệ thống luồng xanh trong thời gian tới.

Ngoài ra, để hạn chế xảy ra tình trạng nêu trên, Sở Giao thông Vận tải TP đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam nghiên cứu, lưu ý một số nội dung trên hệ thống luồng xanh như: chuẩn hóa việc nhập dữ liệu đầu vào bảo đảm cơ sở dữ liệu được đồng nhất; có biện pháp nhận diện để phát hiện và từ chối các phương tiện đăng ký không đúng đối tượng; có hình thức giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình GPS; có hướng dẫn cụ thể để thực hiện chức năng thu hồi giấy nhận diện các phương tiện trong trường hợp vi phạm quy định trong quá trình lưu thông.

Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải TP giao Thanh tra Sở khẩn trương rà soát các quy định trong hoạt động vận tải đường bộ và công tác phòng chống dịch, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử phạt nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải của các phương tiện vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 30/9/2021.

Tin liên quan