Hơn 2000 người tham quan, mua sắm tại chợ hoa xuân Bình Điền mỗi ngày

Tin liên quan