Khoảng 2.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 nhận hỗ trợ từ Chương trình "Yêu thương nâng bước"

Tin liên quan