Kiểm tra và kết luận 17 tổ chức Đảng, 15 đảng viên có thiếu sót, vi phạm

(VOH) - Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Thành ủy tổ chức vào sáng ngày 2/6. 

Năm 2019, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát từ cấp thành phố đến cơ sở dã tích cực, chủ động giúp cấp ủy xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng tổng hợp, hạn chế trùng lắp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian, công tác xử lý kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, kịp thời với xử lý về mặt chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là kết quả đưa ra tại hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Thành ủy tổ chức vào sáng nay 2/6. 

 chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức đảng và 15 đảng viên với các nội dung về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, chỉnh đốn Đảng; nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thực hiện 8/8 nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với với 17 tổ chức đảng, 15 đảng viên, quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 12 tổ chức đảng…

Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận định về những kết quả đạt được trong năm 2019: "Thực hiện thông báo kết luận số 3150 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất về thời gian, nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát trong năm 2019. Các đơn vị đã xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để đăng ký thực hiện. Ban Thường vụ quận  ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp mình phù hợp tình hình địa phương, đơn vị.Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân Thành phố đã giám sát việc sử dụng tài nguyên đất của các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố, qua đó đã yêu cầu một số cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong sử dụng tài nguyên đất".

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân TP cho biết: Tính đến ngày 30/9/2019 thành phố có 130 dự án đầy tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, trong đó có 98 dự án đang đầu tư, 22 dự án đã thu hồi văn bản thỏa thận địa điểm, 10 dự án đã chấm dứt hiệu lực thực hiện quyết định thu hồi đất.

Chia sẻ về những giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác thanh tra trong thời gian tới, ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố cho rằng: "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các đoàn thanh tra, nhất là các đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua thanh tra, cần kiến nghị các giải pháp phù hợp, khả thi, góp phần thiết thực tạo sự chuyển biến thực chất trong chấp hành, thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong lĩnh vực này. Nỗ lực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính cùng cấp thực hiện hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, xử lý kết luận thanh tra và chỉ đạo, xử ký kết luận sau thanh tra".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung kiểm tra, thanh tra trong năm 2019. Về nhiệm vụ công tác năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chú trọng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025: "Thường vụ sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội các cấp, trách nhiệm Thường vụ đã rõ rồi, bắt đầu đang làm rồi,cập nhật sơ đồ tiến độ làm. Như vậy việc này làm cơ quan thường trực cái này là Ban tổ chức Thành ủy, Thường vụ kiểm tra việc tiến hành, chuẩn bị và đại hội các cấp,do vậy, giúp phát hiện trước, không để xảy ra sự cố ở quận, huyện".

Đồng thời, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cấp ủy tiếp tục giám sát thực hiện những kết luận thanh tra của Chính phủ về vụ Thủ Thiêm, giám sát việc thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021: UBND TPHCM đã yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị và UBND các quận - huyện tăng cường tuyên truyền về chủ trương và chính sách tinh giản biên chế.

 

Khảo sát thực hiện chính sách bảo hiểm quận Tân BìnhChiều ngày 2/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá- Xã hội HĐND TP khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN trong mùa dịch COVID-19 tại BHXH quận Tân Bình