Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Liên đoàn lao động TP báo cáo chuyên đề thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (VOH) - Sáng 20/7, Liên đoàn lao động TP đã  báo cáo chuyên đề về những giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm vận dụng, thực hiện di huấn của Người đối với giai cấp công nhân TP.

  Hơn 500 đại biểu đã  tham dự hội nghị. Đây là dịp tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức - lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Bác.

  Hội nghị

  Quang cảnh hội nghị.

  Qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; các cấp công đoàn thành phố cũng quyết tâm hơn thực hiện nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; ra sức thi đua, tổ chức nhiều phong trào thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

  Huệ Như