Nghiệm thu và bàn giao hệ thống cấp Oxy dòng cao cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Tin liên quan