Sự kiện:  Tin TPHCM

Quận Bình Tân - Nâng cao mức độ hài lòng và tạo dựng nền hành chính công khai, minh bạch

(VOH) - Ngày 6/11, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 9 tháng đầu năm 2019 và sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2019.

Ngày 6/11, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 9 tháng đầu năm 2019 và sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2019 – Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội và giải pháp, giảm tỷ lệ hồ sơ trả bổ sung trên địa bàn quận.

Quận Bình Tân

Toàn cảnh buổi sơ kết

9 tháng năm 2019, công tác cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân quận quan tâm, chỉ đạo thông qua nhiều văn bản điều hành, các hội nghị giao ban về công tác cải cách hành chính, qua đó đã kịp thời đôn đốc triển khai thực hiện nhiều nội dung đạt chất lượng, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tăng cường với nhiều hình thức phong phú đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về nhiệm vụ cải cách hành chính, vận động Nhân dân, doanh nghiệp đồng hành cung công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận như: Treo pano, băng rôn trên các tuyến đường chính của quận; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tuyên truyền đến các khu dân cư, phát hành đĩa phát thanh đến 10 phường về công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; đăng các tin, bài trên Bản tin Bình Tân, trên trang Website quận, phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) và UBND quận Bình Tân về đưa thông tin hoạt động quận Bình Tân năm 2019-2020.

Ngoài ra, việc khai thác, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền đô thị công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, quận Bình Tân đã có 61 thủ tục trực tuyến mức độ 3 và 13 thủ tục trực tuyến mức độ 4. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 là 7.237/13.549 hồ sơ; mức độ 4 là 3.292/3.956 hồ sơ (tỷ lệ 83%). Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng, chứng tỏ công tác triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của quận Bình Tân đã từng bước đạt được sự đồng thuận, lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính mà kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của quận đã đạt được kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân quận luôn trong nhóm những đơn vị đứng đầu Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần kéo giảm hồ sơ trễ hạn, hồ sơ trả bổ sung là việc làm rất cần thiết trong công tác cải cách hành chính, qua đây hạn chế thời gian đi lại và kinh phí cho Nhân dân, các tổ chức cá nhân khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích là rất cần thiết, qua đây người dân có thể hiễu dễ dàng về những thủ tục cần thiết khi làm hồ sơ, hạn chế về thời gian đi lại cho người dân. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, đơn vị và nhân rộng các mô hình, hiệu quả về giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước trên địa bàn quận.

Tin, ảnh: Phương Dung