Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận Bình Thạnh ký kết chương trình thực hiện các công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng

  (VOH) – Sáng 17/5, quận Bình Thạnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” cùng hoạt động ký kết thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.

  Sáng nay 17/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 và tổng vệ sinh môi trường – Ký kết chương trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

  Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Các nội dung ký kết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của người dân, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của các cán bộ đảng viên để hoàn thành các nội dung thi đua theo kế hoạch đề ra.  Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức, cách làm, tinh thần chủ động, sáng tạo của cơ sở, vận hành phương thức phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận tổ quốc - các đoàn thể chính trị - xã hội với Ủy ban nhân dân các cấp đưa phong trào đi vào chiều sâu, tránh dàn trải và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

  Các đại biểu cùng các tổ chức chính trị xã hội trồng cây xanh nhớ Bác kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Với mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, qua đó, tạo sự lan tỏa tích cực, mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Tô Thị Bích Châu thông tin đây là một phương thức nhằm đổi mới trong việc giám sát cũng như tuyên truyền, vận động của Mặt trận trong việc thực hiện Chỉ thị 19. Và đây cũng là lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ký kết với một Ủy ban Nhân dân quận về thực hiện các nội dung thi đua 200 ngày, nhằm đạt được những hiệu quả mà mình mong muốn, đồng thời đưa ra những chỉ tiêu cụ thể để định lượng và đạt được những chỉ tiêu đó thì phải có ký kết trực tiếp đi sâu vào những tiêu chí cụ thể.

  Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố hỗ trợ 200 triệu đồng để quận Bình Thạnh xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

  Tin, ảnh: Phương Dung