028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức TPHCM

Tăng thêm nguồn lực để TPHCM và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam làm tốt vai trò đầu tàu kinh tế

“Tăng thêm nguồn lực để TPHCM và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng Đông Nam Bộ làm tốt vai trò đầu tàu của mình đối với nền kinh tế cả nước..."

"...và từ đây phân bổ lại nguồn lực cho phát triển chung của cả nước”.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã khẳng định tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 ngày 29/8/2005, Kết luận số 27 ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, diễn ra vào ngày 9/7.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 53 đã giúp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ; là trung tâm tài chính, logistics, đầu mối giao lưu quốc tế lớn nhất cả nước, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi-voh.com.vn-anh1
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày tham luận tại hội nghị.

VOH giới thiệu đến quý độc giả tham luận Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trình bày tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53.

"Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đông Nam Bộ đang gặp nhiều thách thức, mà nghiêm trọng nhất là việc phát triển dưới mức tiềm năng và chưa phát huy tốt vai trò trung tâm kinh tế-xã hội của cả nước.

Cụ thể là:

Một, Tốc độ tăng trưởng chậm lại và chậm hơn tốc độ tăng trưởng chung của các nước;

Hai, Vai trò đầu mối xuất nhập khẩu giảm;

Ba, Hiệu quả sử dụng vốn của Vùng luôn thấp nhất và đều thấp hơn so với bình quân của cả nước;

Bốn, Kinh tế Vùng giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế cả nước;

Năm, TPHCM đóng góp đến trên 50% vào tăng trưởng của Vùng, và trong những năm gần đây việc Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng của Vùng.

Về nguyên nhân:

Một, Thể chế hiện hành chưa khuyến khích chính quyền địa phương chủ động, sáng tạo và tăng cường liên kết vùng; trong khi đó vai trò của Ban chỉ đạo và Hội đồng vùng chưa được phát huy đúng mức.

Hai, Quy hoạch Vùng và từng địa phương đang tạo nên “lực kéo”, thay vì “lực đẩy” cho phát triển của Vùng. Quy hoạch trùng lắp chức năng, dẫn đến cạnh tranh, thiếu liên kết, thiếu phát huy thế mạnh hỗ tương phát triển.

Ba, Hạ tầng giao thông, đô thị không theo kịp và đang cản trở sự phát triển nhanh, bền vững của Vùng.

Thứ tư, Định hướng chiến lược thì tham vọng, nhưng nguồn lực đầu tư hạn chế, và chưa có các cơ chế hiệu quả thu hút nguồn lực từ xã hội.

Năm, Sự phát triển chậm lại của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển tác động đến Vùng. Khoảng 10 năm trở lại đây, sự vượt trội của Thành phố so với cả nước ở một số mặt đã chậm lại, thậm chí tụt hậu, các thách thức về giao thông, ngập nước, giáo dục, y tế, sự không bền vững về lao động và dân số gia tăng.

Đề xuất các định hướng chính của Nghị quyết mới về Vùng Kinh tế trọng điểm phía nam và Vùng Đông Nam Bộ:

(1) Nhanh chóng triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

(2) Hoàn thiện cơ chế liên kết, điều phối phát triển vùng và bộ máy giúp việc. (có Ban chỉ đạo, Hội đồng vùng, Tổ giúp việc, tổ tư vấn). Ở đây cần cơ chế đồng bộ vượt trội để có thể phát huy liên kết Vùng.

(3) Liên kết triển giao thông vùng: Đường bộ (vành đai, quốc lộ, cao tốc kết nối); đường thuỷ (hệ sông Sài Gòn, Đồng Nai, Vàm Cỏ; kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long và kể cả Campuchia); đường sắt (theo Quy hoạch. Chúng ta nên có tiếp cận là triển khai mạng lưới đường sắt kết nối vùng theo mô hình TOD).

(4) Liên kết trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bảo vệ các hệ sông; xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt; thích ứng biến đổi khí hậu.

(5) Liên kết phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thị trường lao động chung của Vùng, Cần có sự đầu tư mạnh hơn để phát huy trung tâm đào tạo nhân lực của vùng, hình thành thị trường lao động của Vùng Kinh tế trọng điểm phía nam và Vùng đông nam bộ.

(6) Liên kết phát triển hạ tầng chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng về kinh tế xã hội, làm cơ sở hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển và điều phối hoạt động liên kết Vùng.

(7) Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển thành phố và đầu tư phát triển TPHCM để giữ vững vai trò đầu tàu của Vùng và cả nước, trọng tâm là tổng kết NQ-54 của Quốc Hội, ban hành Nghị quyết thay NQ-54 với những cơ chế đặc thù, vượt trội; đồng thời tập trung đầu tư để TPHCM là: Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế; trung tâm Logistics; trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trung tâm chăm sóc sức khỏe, đào tạo nhân lực khu vực và quốc tế; và chương trình Chuyển đổi số TPHCM".

;