Thành phố hỗ trợ 17 bệnh viện gặp khó trong chi trả thu nhập

Tin liên quan