Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM ban hành chính sách thu hút người tài

  (VOH) - Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

  UBND TP vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

  TPHCM ban hành chính sách thu hút người tài - Sinh viên tốt nghiệp đại học

  Ảnh minh họa

  Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sẽ được trợ cấp ban đầu là 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác. Đối với chuyên gia, nhà khoa học, TP sẽ chi trả mức lương hàng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp. Đối với người có tài năng đặc biệt thì TP hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được từ 30 triệu đồng/người/tháng đến 50 triệu đồng/người/tháng.

  Để khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng phụ cấp bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân với mức tối đa 1 tỷ đồng/người.

  Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn được hỗ trợ về nhà ở và phương tiện đi lại, làm việc.

  Minh Hiệp