"TPHCM có đủ tiềm năng vững vàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

(VOH) - Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Sáng 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, trình bày một số nét tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học và công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dự báo tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết 52 nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày tại hội nghị

Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày tại hội nghị.

Theo ông Phan Xuân Dũng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng của sự hội tụ của công nghệ cao và tiết kiệm, TPHCM có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. "Hội tụ và tiết kiệm là 2 tố chất quan trọng và tốt đẹp của dân tộc ta, với những giải pháp đúng sẽ đưa dân tộc ta vững bước đi lên. TPHCM có truyền thống vẻ vang, tự hào, có đủ tiềm năng vững vàng để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. TPHCM luôn luôn là mảnh đất anh hùng, có trí tuệ, bãn lĩnh, đương đầu xông pha di đầu cả nước", ông Phan Xuân Dũng nói.

Tin liên quan