028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOH) - Quyết định 08/2021 ra đời, thể hiện sự quyết liệt của UBND thành phố trong việc cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Sáng 5/5, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội nghị công bố quyết định số 08/2021 của UBND thành phố về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”.

Theo đó, quyết định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và thành phố Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hơn 10 điều khoản được sửa đổi, bổ sung từ quyết định số 36/2017 của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định

Để việc triển khai Quyết định được kịp thời, chặt chẽ và đạt hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc ủy quyền; Đánh giá cơ sở vật chất, năng lực, thực trạng giải quyết hồ sơ hành chính nhà đất tại 22 Chi nhánh trực thuộc trước khi triển khai; Xác định quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện…

Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cho biết thêm: "Về tổ chức thực hiện, sau khi quyết định có hiệu lực, sẽ tổ chức kiểm tra, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác cấp giấy chứng nhận cho 22 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trong giai đoạn 6 tháng đầu, sau đó sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện báo cáo kịp thời cho Sở Tài nguyên Môi trường và UBND thành phố."

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã xây dựng 2 phương án giải quyết hồ sơ:

Phương án 1: Hồ sơ từ các chi nhánh chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để đóng dấu và chuyển về được thực hiện bằng đường bưu điện như trước.

Phương án 2 : Các chi nhánh trực thuộc tự phân công nhân sự, bố trí phương tiện thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai thành phố để đóng dấu và chuyển trả về.

Đồng thời, Sở cũng Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất để việc thực thi của Chi nhánh phòng đăng ký đất đai phải đúng nội dung, tinh thần của quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh văn phòng, để đảm bảo việc thống nhất về thành phần, hồ sơ, quy trình giải quyết theo quy định hiện hành, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo."

Quyết định số 08/2021 của UBND thành phố được triển khai sẽ góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian qua; chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố; Xử lý kịp thời các vi phạm có liên quan trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận; Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tiến đến nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "Việc phân cấp này sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân về việc thời gian đi lại sẽ rút ngắn lại, những thủ tục cấp giấy chứng nhận cũng được rút ngắn hơn. Đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM phải nhanh chóng có những hướng dẫn, quy định cụ thể để văn phòng đăng lý đất đai các đơn vị triển khai nhanh quyết định 08 này."

Quyết định 08/2021 ra đời, thể hiện sự quyết liệt của UBND thành phố trong việc cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp; Thể hiện sự tin tưởng của UBND thành phố, mạnh dạn phân cấp ủy quyền đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2021.

Sau 5 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ ban hành quyết định ủy quyền cấp giấy chứng nhận cho 22 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố.

;