028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

TPHCM đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ

(VOH) - Về tinh giảm biên chế, TPHCM đã cắt giảm 4,75% số biên chế hành chính và 10,51% số người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sáng 19/4, Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện thông báo số 30 của Bộ Chính trị và kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tham dự hội nghị có ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị. 

Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị. 

Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; Giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy đề ra trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về một số kết quả thực hiện về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy khối chính quyền, ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, Thành phố có đề án sắp xếp lại các ban quản lý các dự án của thành phố, quận huyện, ban quản lý đầu tư các khu đô thị, ban quản lý đầu tư các dự án ODA; Dự kiến thành phố sẽ giảm 11 đầu mối, giảm khoảng 110 biên chế hành chính trở lên và có khả năng giảm số lượng người làm việc khoảng 245 người so với biên chế được giao năm 2017.

Về tinh giảm biên chế, thành phố đã cắt giảm 4,75% số biên chế hành chính và 10,51% số người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Khối đảng, đoàn thể thành phố và quận, huyện chủ động xây dựng lộ trình cắt giảm từ 10 đến 30% biên chế, hướng đến thực hiện nghiêm quy định về tinh giản biên chế của Trung ương.

“Cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn là yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Quá trình sắp xếp, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.” - ông Nguyễn Hồ Hải cho biết.

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong thực hiện, nhưng số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế của Trung ương giao, chưa đạt yêu cầu vì TPHCM là đô thị đặc biệt khối lượng công việc rất lớn, giảm biên chế phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cần có lộ trình thực hiện.

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại đơn vị, ông Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy quận 6 cho biết, Quận đã bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, giảm được 2 đơn vị sự nghiệp công lập, 3 biên chế lãnh đạo cấp trưởng, 2 biên chế lãnh đạo cấp phó, 2 ban chỉ đạo, 27 hội đồng và 19 biên chế khối Đảng, đoàn thể, chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Văn Tân chia sẻ: “Cấp ủy quận và cơ sở phải nhận thức sâu sắc mục đích và ý nghĩa của việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, qua đó xây dựng kế hoạch phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, có lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch tinh giản biên chế, lấy kết quả thực hiện tinh giản biên chế làm tiêu chí để đánh giá xếp loại kết quả công tác hàng năm, nhiệm vụ của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.”

Là đơn vị đang trong quá trình chuẩn bị công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn tập trung công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Trong đó, xem xét hợp nhất một số phòng ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với các ban xây dựng đảng.

Ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thưởng trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn cho rằng, trước tiên lãnh đạo Tổng Công ty giảm bớt đầu mối ở khối quản lý điều hành chuyên môn gồm giảm bớt Ban quản lý dự án, gồm có 2 ban quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng ban đơn vị chuyên môn theo quy định 69.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ chính quyền Thành phố trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 39, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng.

Theo ông Chính, tại khối ban đảng, mặt trận, đoàn thể đã triển khai theo lộ trình đạt kết quả khá tốt, còn khối nhà nước, chính quyền triển khai còn chậm, một số sở ngành, quận huyện có kết quả bước đầu, nhưng kết quả còn chậm. Một số việc các cơ quan, sở ngành đã làm được trong thời gian qua cần phát huy như rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, giảm cấp trung gian, cấp phó, chuyển đổi 40 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ, triển khai thí điểm thi tuyển viên chức, đồng thời ban hành quy chế tiêu chuẩn chức danh cán bộ, triển khai đề án vị trí việc làm.

Cũng theo ông Chính đây là công việc rất khó, nhiều cơ quan đơn vị còn lúng túng, làm chậm, chưa có quyết tâm chính trị cao và chưa quyết liệt, bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Để đạt yêu cầu đề ra, ông Mai Văn Chính đề nghị Ban thường vụ Thành ủy, Ban tổ chức Thành ủy triển khai quyết liệt nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương đề ra. Đồng thời, rà soát chức năng, nhiệm vụ, có đề án vị trí việc làm, đánh giá hàng năm và thực hiện đúng lộ trình đến năm 2021 trả lương theo vị trí việc làm.

“Trong nghị quyết đã nói phân công, phân cấp mạnh mẽ, cái gì cấp dưới làm được thì phân công và chúng ta phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, công tác kiểm tra, giám sát phải làm cho chặt chẽ, thường xuyên để nhằm giúp cho các cấp thực hiện tốt nghị quyết này. Việc nữa tiếp tục áp dụng tốt công nghệ thông tin, góp phần tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.” - ông Mai Văn Chính đề nghị.

Theo ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy từ khi có nghị quyết 39, thành phố đã có bộ văn bản đầy đủ để thực hiện, đã quán triệt và xây dựng ý thức cho các đơn vị thực hiện vấn đề này. Thành phố cũng đã ban hành quy chế về khuyến khích hỗ trợ thêm những người nghỉ hưu trước tuổi, có xây dựng đề án xây dựng sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu quả hơn.

Để đạt được kết quả theo yêu cầu của Trung ương đề ra đối với việc tinh giản biên chế, ông Trần Lưu Quang đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, quyết liệt, cố gắng thực hiện nghị quyết 39 trong thời gian tới.

Với tính chất đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí, vai trò, đặc điểm của đô thị đặc biệt cùng với khối lượng công việc giải quyết ngày càng nhiều và có xu hướng ngày càng tăng lên, mức độ phức tạp của công việc, TPHCM đề xuất kiến nghị với Trung ương nghiên cứu giao biên chế theo quy mô dân số và tính đa dạng, phức tạp của thành phố trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời, TPHCM kiến nghị Ban Bí thư xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh lại khung biên chế giao cho các quận, huyện, nhằm bảo đảm tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, tăng số lượng biên chế các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển của thành phố.

Hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - Sáng 19/4, Thành Đoàn TPHCM tổ chức hội nghị Học tập các chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Liên đoàn lao động TP ký kết cùng Tòa án cung cấp chính sách pháp luật cho CNLĐ - Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Toà án Nhân dân TP tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020.