TPHCM duy trì khai báo y tế, giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra Covid-19 với người về từ vùng dịch

Tin liên quan