Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Nợ thuế đất đai trong 2 tháng đầu năm lên tới hơn 10.000 tỷ đồng

  (VOH) - Hiệp Hội Bất động sản TPHCM (Horea) vừa công bố tổng số nợ ngân sách nhà nước thành phố liên quan đến tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình.

  Trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng nợ thuế trên địa bàn thành phố lên đến 10.110 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2018, tăng 13,5%.

  TPHCM: Nợ thuế đất đai trong 2 tháng đầu năm lên tới hơn 10.000 tỷ đồng

  Đến năm 2020, có 1.363 ha đất phi nông nghiệp tại TPHCM không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Ảnh: SGGP

  Các khoản nợ liên quan tới đất 1.370 tỷ đồng, chiếm 14% và đã có đến 76 doanh nghiệp xây dựng bất động sản nợ thuế tổng số tiền sử dụng đất 794 tỷ đồng.

  Hiệp Hội Bất động sản TP cho biết, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách, và cũng là một căn cứ để TPHCM xem xét, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm. Song, Horea đề nghị mức tăng cần đảm bảo tính hợp lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách, vừa sức dân cũng như doanh nghiệp.

  Phú Sơn