TPHCM: Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức đi nước ngoài

VOH - Chiều 6/6, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài.

UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý, xét duyệt đi nước ngoài cho đội ngũ cán bộ.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài.

Theo UBND TP, hồ sơ đề nghị xét duyệt hoặc gia hạn đi nước ngoài phải đảm bảo đầy đủ thành phần, nội dung theo quy chế của UBND TP và gửi về cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định. 

TPHCM: Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức đi nước ngoài 1
Ảnh minh họa - Internet 

Đối với cán bộ đang làm việc trong các cơ quan báo chí, xuất bản TP được cử đi nước ngoài về việc công phải có văn bản thẩm định, chấp thuận của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

TPHCM lưu ý không thẩm định và không xem xét, ban hành quyết định xét duyệt, gia hạn đi nước ngoài đối với các trường hợp gửi văn bản và hồ sơ không đầy đủ thành phần hoặc không đảm bảo thời gian theo quy định.

Về đi nước ngoài về việc công nhiều lần trong năm, nếu đi từ lần thứ hai trở lên thì trong văn bản đề nghị xét duyệt phải thể hiện đầy đủ thông tin về quyết định xét duyệt các chuyến đi trước đó.

Riêng người đi nước ngoài về việc công từ lần thứ ba trở lên, văn bản đề nghị phải thuyết minh cụ thể về tính cấp thiết, cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn, đặc thù của cơ quan.

UBND TPHCM lưu ý cán bộ đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi nước ngoài về việc công nhiều lần trong năm thì không phải thực hiện nội dung này.

Tin liên quan