028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Trình HĐND TPHCM về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt

(VOH) - UBND TPHCM đã trình HĐND TP về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022 để thông qua trong kỳ họp tháng 12 tới.

Tin từ Văn phòng UBND TPHCM, lĩnh vực TP cần thu hút trong giai đoạn này gồm: nhóm khoa học và công nghệ, nhóm hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị; nhóm dịch vụ công; nhóm văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

Người được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng (chỉ áp dụng 1 lần và áp dụng cho lần đầu tiên); sinh hoạt phí hàng tháng từ 20 triệu đồng/người đến 50 triệu đồng/người (đã bao gồm tiền lương hàng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương) và nhà ở.

UBND TP đã trình HĐND TP về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022 để thông qua trong kỳ họp tháng 12 tới.

UBND TP đã trình HĐND TP về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022 để thông qua trong kỳ họp tháng 12 tới.

Ngoài ra, người được tuyển chọn cũng được hưởng thêm chính sách tiền thưởng. Đối với các vị trí thu hút để thực hiện sản phẩm, công trình cụ thể, cứ mỗi đề án, đề tài nghiên cứu hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao từ cấp TP và tương đương trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng mức tiền thưởng bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Giá trị tiền thưởng không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Trường hợp có nhiều đối tượng tài năng đặc biệt cùng tham gia 1 công trình thì thực hiện mức hỗ trợ cho nhóm thực hiện công trình bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình. Đối với các vị trí còn lại thì căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức tiền thưởng tương xứng với công trạng cá nhân với mức tối đa là 1 tỷ đồng/người.

Cần xác định rõ các chỉ tiêu giáo dục, công viên cây xanh phù hợp với đặc điểm của từng phân khu - Sáng 27/11, Thường trực HDND TPHCM tổ chức phiên giải trình về quy hoạch, thực hiện quy hoạch các khu vực có chức năng ...
 
Hội đồng Nhân dân TPHCM họp bất thường về công tác nhân sự - Chiều 26/11, HĐND TPHCM khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung vào các chức ...