Yêu cầu các bệnh viện tuân thủ quy định khám, chữa bệnh cho người nước ngoài

Tin liên quan