Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2020: Đại học Nông Lâm TPHCM tuyển hơn 4.200 chỉ tiêu

  (VOH) - Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm TPHCM vừa công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm học 2020 của Trường.

  Năm 2020, trường Đại học Nông Lâm TPHCM tuyển sinh theo 2 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020.

  Đại học Nông Lâm TPHCM

  Trường Đại học Nông Lâm TPHCM là trường đào tạo đa ngành với 31 ngành đào tạo chương trình đại trà, 5 ngành chương trình chất lượng cao, 2 ngành chương trình tiên tiến.

  Phạm vi tuyển sinh của Nhà trường là trên cả nước, với tổng chỉ tiêu dự kiến 4.215 sinh viên trên 38 mã ngành (trong đó có 2 mã ngành chương trình tiên tiến, 5 mã ngành chương trình chất lượng cao).

  Chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2020.

  STT

  Khối

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Chỉ tiêu

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM  - Mã trường NLS

  4.215

  1

  I

  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

  7140215

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  20

  2

  III

  Quản trị kinh doanh

  7340101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  230

  3

  Kế toán

  7340301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  110

  4

  IV

  Công nghệ sinh học

  7420201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  155

  5

  Bản đồ học

  7440212

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  40

  6

  Khoa học môi trường

  7440301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  80

  7

  V

  Công nghệ thông tin

  7480201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  210

  8

  Công nghệ kỹ thuật

  cơ khí

  7510201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  150

  9

  Công nghệ kỹ thuật

  cơ điện tử

  7510203

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  60

  10

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  7510205

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  100

  11

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  7510206

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  60

  12

  Công nghệ kỹ thuật

  hóa học

  7510401

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  160

  13

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  7520216

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  60

  14

  Kỹ thuật môi trường

  7520320

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  80

  15

  Công nghệ thực phẩm

  7540101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  300

  16

  Công nghệ chế biến

  thủy sản

  7540105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  75

  17

  Công nghệ chế biến

  lâm sản

  7549001

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  155

  18

  Chăn nuôi

  7620105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  150

  19

  Nông học

  7620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  190

  20

  Bảo vệ thực vật

  7620112

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  85

  21

  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

  7620113

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  140

  22

  Kinh doanh nông nghiệp

  7620114

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  75

  23

  Phát triển nông thôn

  7620116

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  60

  24

  Lâm học

  7620201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  120

  25

  Quản lý tài nguyên rừng

  7620211

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2:  Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3:  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  60

  26

  Nuôi trồng thủy sản

  7620301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  170

  27

  Thú y

  7640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  160

  28

  VII

  Ngôn ngữ Anh (*)

  7220201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

  (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

  140

  29

  Kinh tế

  7310101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  150

  30

  Quản lý tài nguyên và

  môi trường

  7850101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  160

  31

  Quản lý đất đai

  7850103

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý

  Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  300

   

   

  Chương trình tiên tiến

   

  1

  V

  Công nghệ thực phẩm

  7540101T

  (CTTT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

  2

  Thú y

  7640101T

  (CTTT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

   

   

  Chương trình đào tạo chất lượng cao

   

  1

  III

  Quản trị kinh doanh

  7340101C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  30

  2

  IV

  Công nghệ sinh học

  7420201C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

  3

  V

  Công nghệ kỹ thuật

   cơ khí

  7510201C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  30

  4

  Kỹ thuật môi trường

  7520320C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  30

  5

  Công nghệ thực phẩm

  7540101C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

   

  Khác với trường Đại học Nông Lâm TPHCM cơ sở chính, hai phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận của trường Đại học Nông Lâm tuyển sinh theo 3 phương thức:

  + Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

  + Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  + Xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT (40% chỉ tiêu).

  Điều kiện xét tuyển theo học bạ: Xét tuyển điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển, tổng điểm xét tuyển của tổ hợp từ 18.0 điểm/3 môn và không có môn nào tổng kết dưới 5.0 + điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).

  Tổng chỉ tiêu của 2 phân hiệu là 680 chỉ tiêu (Phân hiệu Gia Lai 400, phân hiệu Ninh Thuận 280 chỉ tiêu)

  59 tân thạc sĩ khóa đầu tiên của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM ra trường đúng thời hạn - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 59 tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp khóa 01 (2017 – 2019).

  Vinh danh 3 nhà khoa học đoạt giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng - Sáng 27/12, tại trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức Lễ Trao giải Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU prize) năm 2019.

  PQA (Theo Đại học Nông Lâm TPHCM)