Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống từ ngày 22/8 đến trước 17h ngày 6/9

VOH - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống từ ngày 22/8 đến trước 17h ngày 6/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023.

Trong đó, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển sớm và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp) phải được đưa lên hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển (bất kể thí sinh đăng ký thứ tự nguyện vọng nào).

xác nhận nhập học
Tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17h ngày 6/9.

Cơ sở đào tạo không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống mới được trúng tuyển; tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh.

Đồng thời, các cơ sở đào tạo phải có các biện pháp kiểm tra, đối sánh các dữ liệu khác (chứng chỉ…) để đảm bảo đúng, đầy đủ dữ liệu trước khi xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào cơ sở đào tạo khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà cơ sở đào tạo gửi lên hệ thống, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà cơ sở đào tạo đã xác định; hệ thống không xét tuyển thay cho các cơ sở đào tạo.

Khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20/8, các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 6/9 (kể cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Để danh sách thí sinh nhập học sát với chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo xét tuyển bố trí cán bộ có kinh nghiệm trong việc thống kê số liệu, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin… về tuyển sinh để kiểm soát tỷ lệ thí sinh ảo, thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học phù hợp với từng cơ sở đào tạo, từng ngành/nhóm ngành đào tạo và quy trình tuyển sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay một số cơ sở đào tạo đã tự nguyện tham gia nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và nhóm xét tuyển khu vực phía Nam. Các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc ảo.

Các cơ sở đào tạo cần lưu ý tính toán việc điều chỉnh điểm dự kiến trúng tuyển, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách thí sinh chính thức trúng tuyển vào cơ sở đào tạo sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc (ngày 20/8) sát với chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo.