Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Hai, 26/02/2024|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Đô la MỹHôm nay 26/02/2024 Hôm qua 25/02/2024
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
VietcombankVietcombank24,480up60.0024,510up60.0024,850up60.0024,42024,45024,790
ViettinbankViettinbank24,448up58.0024,528up98.0024,868up18.0024,39024,43024,850
AgribankAgribank24,450up50.0024,470up40.0024,790up40.0024,40024,43024,750
TPBankTPBank24,485up45.0024,540up65.0024,995up5.0024,44024,47524,990
HSBCHSBC24,549up47.0024,549up47.0024,771up47.0024,50224,50224,724
SCBSCB24,320up70.0024,510up60.0024,840up70.0024,25024,45024,770
Đô la Mỹ26/02/2024
Ngân hàngVietcombank
Giá mua tiền mặt24,480up60.00
Giá mua chuyển khoản24,510 up60.00
Giá bán24,850 up60.00
Ngân hàngViettinbank
Giá mua tiền mặt24,448up58.00
Giá mua chuyển khoản24,528 up98.00
Giá bán24,868 up18.00
Ngân hàngAgribank
Giá mua tiền mặt24,450up50.00
Giá mua chuyển khoản24,470 up40.00
Giá bán24,790 up40.00
Ngân hàngTPBank
Giá mua tiền mặt24,485up45.00
Giá mua chuyển khoản24,540 up65.00
Giá bán24,995 up5.00
Ngân hàngHSBC
Giá mua tiền mặt24,549up47.00
Giá mua chuyển khoản24,549 up47.00
Giá bán24,771 up47.00
Ngân hàngSCB
Giá mua tiền mặt24,320up70.00
Giá mua chuyển khoản24,510 up60.00
Giá bán24,840 up70.00

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất