Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/6/2023: USD vừa tăng đã giảm - Euro, bảng Anh và yên Nhật cùng tăng

Tin liên quan