Chưa cập nhật|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Hôm nay 30/11/2023 Hôm qua 29/11/2023
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
Đang cập nhật

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất