Cập nhật 14:30 (GMT+7), Thứ Sáu, 14/06/2024|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Krone Đan MạchHôm nay 14/06/2024 Hôm qua 13/06/2024
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
VietcombankVietcombank-3,593.43down -25.723,731.03down -26.70-3,619.153,757.73
ViettinbankViettinbank-3,616down -20.003,746down -20.00-3,6363,766
AgribankAgribank-3,594down -24.003,726down -27.00-3,6183,753
TPBankTPBank3,624down -22.003,593down -26.003,780down -22.003,6463,6193,802
Krone Đan Mạch14/06/2024
Ngân hàngVietcombank
Giá mua tiền mặt-
Giá mua chuyển khoản3,593.43 down -25.72
Giá bán3,731.03 down -26.70
Ngân hàngViettinbank
Giá mua tiền mặt-
Giá mua chuyển khoản3,616 down -20.00
Giá bán3,746 down -20.00
Ngân hàngAgribank
Giá mua tiền mặt-
Giá mua chuyển khoản3,594 down -24.00
Giá bán3,726 down -27.00
Ngân hàngTPBank
Giá mua tiền mặt3,624down -22.00
Giá mua chuyển khoản3,593 down -26.00
Giá bán3,780 down -22.00

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất