Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Tư, 28/02/2024|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Krone Na UyHôm nay 28/02/2024 Hôm qua 27/02/2024
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
VietcombankVietcombank-2,279.55down -18.372,376.45down -19.15-2,297.922,395.6
ViettinbankViettinbank-2,283down -22.002,363down -22.00-2,3052,385
AgribankAgribank-2,290down -19.002,383down -1.00-2,3092,384
TPBankTPBank2,208down -6.002,296down -6.002,412down -7.002,2142,3022,419
Krone Na Uy28/02/2024
Ngân hàngVietcombank
Giá mua tiền mặt-
Giá mua chuyển khoản2,279.55 down -18.37
Giá bán2,376.45 down -19.15
Ngân hàngViettinbank
Giá mua tiền mặt-
Giá mua chuyển khoản2,283 down -22.00
Giá bán2,363 down -22.00
Ngân hàngAgribank
Giá mua tiền mặt-
Giá mua chuyển khoản2,290 down -19.00
Giá bán2,383 down -1.00
Ngân hàngTPBank
Giá mua tiền mặt2,208down -6.00
Giá mua chuyển khoản2,296 down -6.00
Giá bán2,412 down -7.00

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất