Cập nhật 06:00 (GMT+7), Thứ Sáu, 24/05/2024|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Đô la Hồng KôngHôm nay 24/05/2024 Hôm qua 23/05/2024
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
VietcombankVietcombank3,176.53down -1.353,208.62down -1.363,311.55down -1.403,177.883,209.983,312.95
ViettinbankViettinbank3,1883,2033,3383,1883,2033,338
AgribankAgribank3,1993,2123,3163,1993,2123,316
TPBankTPBank3,0613,2113,3633,0613,2113,363
HSBCHSBC3,173.633,2093,3013,173.633,2093,301
SHBSHB3,2033,2333,3033,2033,2333,303
Đô la Hồng Kông24/05/2024
Ngân hàngVietcombank
Giá mua tiền mặt3,176.53down -1.35
Giá mua chuyển khoản3,208.62 down -1.36
Giá bán3,311.55 down -1.40
Ngân hàngViettinbank
Giá mua tiền mặt3,188down 0.00
Giá mua chuyển khoản3,203 down 0.00
Giá bán3,338 down 0.00
Ngân hàngAgribank
Giá mua tiền mặt3,199down 0.00
Giá mua chuyển khoản3,212 down 0.00
Giá bán3,316 down 0.00
Ngân hàngTPBank
Giá mua tiền mặt3,061down 0.00
Giá mua chuyển khoản3,211 down 0.00
Giá bán3,363 down 0.00
Ngân hàngHSBC
Giá mua tiền mặt3,173.63down 0.00
Giá mua chuyển khoản3,209 down 0.00
Giá bán3,301 down 0.00
Ngân hàngSHB
Giá mua tiền mặt3,203down 0.00
Giá mua chuyển khoản3,233 down 0.00
Giá bán3,303 down 0.00

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất