Cập nhật 19:08 (GMT+7), Thứ Sáu, 14/06/2024|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Bảng AnhHôm nay 14/06/2024 Hôm qua 13/06/2024
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
VietcombankVietcombank31,558down -157.3631,876.77down -158.9532,899.32down -164.0631,715.3632,035.7233,063.38
ViettinbankViettinbank32,087down -45.0032,137down -45.0033,097down -45.0032,13232,18233,142
AgribankAgribank31,738down -116.0031,930down -116.0032,910down -118.0031,85432,04633,028
TPBankTPBank31,776down -141.0031,887down -159.0033,097down -148.0031,91732,04633,245
HSBCHSBC31,574down -92.0031,920down -95.0032,847down -93.0031,66632,01532,940
SCBSCB31,720down -50.0031,780down -30.0033,150down -30.0031,77031,81033,180
SHBSHB31,968down -86.0032,068down -86.0032,918down -86.0032,05432,15433,004
Bảng Anh14/06/2024
Ngân hàngVietcombank
Giá mua tiền mặt31,558down -157.36
Giá mua chuyển khoản31,876.77 down -158.95
Giá bán32,899.32 down -164.06
Ngân hàngViettinbank
Giá mua tiền mặt32,087down -45.00
Giá mua chuyển khoản32,137 down -45.00
Giá bán33,097 down -45.00
Ngân hàngAgribank
Giá mua tiền mặt31,738down -116.00
Giá mua chuyển khoản31,930 down -116.00
Giá bán32,910 down -118.00
Ngân hàngTPBank
Giá mua tiền mặt31,776down -141.00
Giá mua chuyển khoản31,887 down -159.00
Giá bán33,097 down -148.00
Ngân hàngHSBC
Giá mua tiền mặt31,574down -92.00
Giá mua chuyển khoản31,920 down -95.00
Giá bán32,847 down -93.00
Ngân hàngSCB
Giá mua tiền mặt31,720down -50.00
Giá mua chuyển khoản31,780 down -30.00
Giá bán33,150 down -30.00
Ngân hàngSHB
Giá mua tiền mặt31,968down -86.00
Giá mua chuyển khoản32,068 down -86.00
Giá bán32,918 down -86.00

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất