Taliban thành lập chính phủ mới, không thực hiện cam kết như trước đó

Tin liên quan