Chính phủ mới của Afghanistan dưới thời Taliban và những thông điệp đầu tiên

Tin liên quan