Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt nhiều cuốn sách hay về Bác

(VOH) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật gửi tới bạn đọc những cuốn sách hay viết về Bác Hồ như: Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh, Năng động Hồ Chí Minh...

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật gửi tới bạn đọc những cuốn sách hay viết về Bác Hồ như: Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh, Năng động Hồ Chí Minh, Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

Qua những cuốn sách này, bạn đọc có thể hiểu thêm về con người Bác, học được nhiều bài học hay từ Bác, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng và thiết thực đối với cán bộ, đảng viên.

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt nhiều cuốn sách hay về Bác.

Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ - những chuyện kể rất đời thường về Bác, qua đó chúng ta có thể thấy rõ phong cách Hồ Chí Minh trên các khía cạnh: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt. Mỗi mẩu chuyện đều thể hiện phong cách rất giản dị, gần gũi nhưng thật tinh tế của Bác.

Lối sống, tác phong quần chúng của Bác luôn là chuẩn mực nhân cách người cách mạng nhưng lại không xa lạ với mỗi con người bình thường mà ai cũng có thể soi mình, học tập, noi theo.

Năng động Hồ Chí Minh do nhà báo, nhà văn Thép Mới đã viết vào năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuốn sách là chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người rời Liên Xô đến Trung Quốc cho đến khi Người trở về Tổ quốc năm 1941 trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta khởi nghĩa giành chính quyền. Tác giả đã phác thảo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một thời điểm lịch sử đầy biến cố và rất sôi động, khi Người sống và hoạt động cách mạng trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ.

Cuốn sách Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm những bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2011.

Qua mỗi câu chuyện, bạn đọc có thể thấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự độc lập về tư duy lý luận, thấu hiểu tình hình thế giới và thực tiễn đất nước, tầm nhìn chiến lược và sự sáng suốt của các quyết sách chính trị cũng như khả năng giải quyết tài tình mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa mục tiêu lý tưởng lâu dài và những mục tiêu cụ thể.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ thế chủ động, thể hiện rõ lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề: từ trong nước đến quốc tế, từ chính sách đối nội đến chính sách đối ngoại, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến an ninh, quốc phòng… Bên cạnh đó, các câu trả lời của Người đều ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích, đi thẳng vào nội dung câu hỏi. Kể cả câu hỏi có tính nhạy cảm, Người cũng không né tránh mà luôn khéo léo, linh hoạt trong cách xử lý.

Cuốn sách Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh do PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa làm chủ biên đi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề về tư tưởng chính trị - với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng chính trị là bộ phận cốt lõi, tác động, chi phối xuyên suốt các tư tưởng khác và quán xuyến toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người. Đó là hệ thống tri thức lý luận, bao gồm các khái niệm, phạm trù, quy luật, nguyên lý, quan điểm chính trị phản ánh những vấn đề cơ bản của hiện thực chính trị thế giới và thực tiễn chính trị Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX.

Sự ra đời và phát triển tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh không phải là ngẫu nhiên mà là một tất yếu lịch sử. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa tư tưởng chính trị trong truyền thống dân tộc với tinh hoa chính trị văn hóa nhân loại, nhất là tinh hoa tư tưởng chính trị Mác - Lênin được tỏa sáng trong trí tuệ uyên bác của Người và soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Tin liên quan