Hành trình Bông Lúa Vàng - 13/4/2024

HÀNH TRÌNH BÔNG LÚA VÀNG 2024 vào lúc 14h trên HTV1 hay sóng phát thanh 610KHZ - Đài tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).