201 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2018

(VOH) - Sáng 23/7, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cùng cấp kiểm tra, giám sát đối với  2.019 tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã yêu cầu 103 tổ chức đảng và 179 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng, quận ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Có 201 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 154 đảng viên bị khiển trách, 37 đảng viên bị cảnh cáo, cách chức 5 trường hợp và 5 trường hợp bị khai trừ đảng.

Nội dung vi phạm chủ yếu là thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch  gia đình...

Cũng trong 6 tháng qua, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính đảng đối với 94 tổ chức đảng, 713 tổ đảng. Qua kiểm tra đã kết luận có 43 tổ chức đảng vi phạm về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền gần 41 triệu đồng.


201 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, những hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát cũng được nêu ra. Đó là một số các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại đấu tranh, chưa chủ động nắm bắt, xử lý thông tin để thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chưa mạnh dạng làm rõ các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên nên hiệu quả xử lý kỷ luật chưa cao.

Để khắc phục các hạn chế và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm tra của Đảng bộ Thành phố năm 2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Bên cạnh phát huy giám sát của nhân dân thì giám sát của Đảng hết sức quan trọng. Sáu tháng vừa qua chuyên ngành về kiểm tra giám sát cũng đã có một số chuyển biến. Bước đầu vừa kiểm tra giám sát quản lý về đất đai vừa kiểm tra giám sát về quản lý tài sản công. Phấn đấu phải có kiểm tra chung và rà soát 4 nguồn để nâng cao hiệu quả.