028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  xây dựng đảng

Đảng ủy Vùng Cánh sát biển 3 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

(VOH) -Ngày 10/7, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị

Các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị triển khai, học tập, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị.