028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

90 năm thành lập Đảng: Những kỳ tích của lịch sử (phần 2)

(VOH) - Bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước, xây dựng phát triển kinh tế giữ vững sự lãnh đạo của Đảng là "cuộc chiến" không kém phần khó khăn so với cuộc chiến chống giặc ngoại xâm.

Sau năm 1975, tổ quốc được độc lập thống nhất, cả nước tập trung xây dựng tái thiết nhưng chiến tranh chưa chấm dứt. Đất nước còn đó những mối đe dọa cho sự toàn vẹn lãnh thổ.

đánh đổ ponpot

Quân tình nguyện VN đã cùng quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979. Ảnh TTXVN.

Sau thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, cả nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh có thuận lợi song gặp rất nhiều khó khăn.

Khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, cơ sở vật chất-kỹ thuật nhỏ bé, manh mún, hậu quả chiến tranh nặng nề, lại bị cấm vận, tình hình quốc tế diễn biến bất lợi, phải đ­ương đầu với cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới nam - bắc, đòi hỏi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải có bước đi cụ thể thích hợp.

Niềm vui nước nhà được độc lập thống nhất chưa lâu thì đêm 30/4/1977 quân Pol Pot đồng loạt tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang (14 xã) và sau đó tiếp tục tấn công vào các tỉnh biên giới khác của Việt Nam như Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh …gây ra thảm họa diệt chủng tàn bạo không kém bất kỳ thảm họa diệt chủng nào của loài người. Ở biên giới phía Bắc tiếng súng cũng đã nổ ra với 60 vạn quân địch tràn vào các tỉnh biên giới.

Đất nước lại phải căng mình ra với 2 đầu Tổ quốc.

Cuộc chiến của Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh vệ quốc chính nghĩa cũng như đầy tinh thần quốc tế cộng sản, giúp bạn cũng như giúp mình.

Phối hợp với lực lượng bạn trong “Lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia” và Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia, từ ngày 22/12/1978 đến ngày 7/1/1979, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng công kích giải phóng Campuchia.

Lại một lần nữa, lần thứ 4, Đảng lãnh đạo quân dân ta giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trải qua cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Cắc, đất nước như kiệt quệ nguồn sinh lực, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn về kinh tế, thiếu thốn trăm bề. Đảng ta đã nhận thấy và chủ động khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới kể từ sau đại hội VI của Đảng vào năm 1986.

Từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu bởi phải trải qua những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, chống các thế lực thù địch bao vây, cấm vận kinh tế, Việt Nam nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện, chính trị ổn định, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Đại hội VI của Đảng

Đại hội VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 - 18/12/1986 tại Hà Nội 

Hơn thế nữa, từ sau những sai lầm về đường lối cải tổ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô vào những năm 1990 thì Đảng ta vẫn vững tay chèo lái đưa con thuyền cách mạng vượt qua bao thử thách khó khăn.

Đảng luôn nhạy bén, bám sát tình hình thời cuộc để xác định đúng đắn nhiệm vụ, phương pháp cách mạng phù hợp đưa đất nước phát triển trước tình hình mới. Đảng vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích của nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống, xác định đường lối, chính sách đúng đắn và nhanh chóng đưa vào cuộc sống. 

Đảng tìm tòi đề ra đường lối đổi mới đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, đó là công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, giữ vững được những thành quả cách mạng có được trước những biến động của các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô, tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành quả trong công cuộc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN sau hơn 30 năm đổi mới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị- xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường còn nhiều biểu hiện của mặt trái gây ra những tiêu cực trong xã hội mà không phải có thể khắc phục "ngày một ngày hai". Những quyền lợi chính đáng của người dân còn bị xâm phạm, lối sống đề cao giá trị vật chất, ham hưởng thụ ngày càng phát triển và ăn sâu trong tư duy của mọi người kể cả trong cán bộ, đảng viên, nạn tham những, hối lộ, tiêu cực có chiều hướng phát triển. Đảng cũng đã nhận ra đó chính là loại giặc “nội xâm” không kém phần nguy hiểm, nó tàn phá đất nước, gây nguy cơ cho chế độ, sự lãnh đạo Đảng.

Nhiều nghị quyết, qui định, chỉ thị của Đảng được đưa ra trong đó có nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, được triển khai nghiêm túc. Đặc biệt sau đại hội XII, Đảng ta thực thi quyết liệt mạnh mẽ, không có vùng cấm, không chừa bất kỳ ai khi có sai phạm kể cả ở cấp cao nhất.

Niềm tin của người dân vào Đảng được củng cố, những tiêu cực dần được đẩy lùi. Đất nước tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc các thành quả trong 90 năm qua của Đảng và nhân dân ta xây dựng nên.

công nghiệp hóa hiện đại hóa

Đất nước đi vào con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Ảnh minh họa

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một trong những nước đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng XHCN.

Những thắng lợi đó là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo, tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, sức mạnh to lớn của nhân dân ta.

Nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền, trong chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước và giữ nước mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế.

90 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định một lòng trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, hân dân lao động, dân tộc để đạt được nhiều kỳ tích đến như vậy.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã và mãi mãi là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Lịch sử của Đảng ta là lịch sử của cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ, có tổn thất, hy sinh nhưng cũng hết sức vẻ vang vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. 

Dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - (VOH) - Chiều 28/12, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.