028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Chấm dứt quy hoạch treo, nâng cao đời sống người dân

(VOH) - Ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận Phú Nhuận.

Qua nghiên cứu dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo.

Ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận Phú Nhuận

Ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận Phú Nhuận

Báo cáo đánh giá thực chất về kết quả thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng… Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực: giữ vững vị trị đầu tàu kinh tế cả nước (đóng góp 23% GDP và 27% thu ngân sách cả nước), kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, đạt chỉ tiêu đề ra (8,3%/năm), chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,7 lần cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Công tác quy họach, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực, văn hóa- xã hội- giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 11/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh đó cũng thẳng thắng nhìn nhận nguyên nhân hạn chế, yếu kém thuộc về khách quan và chủ quan, trong đó đi sâu đánh giá những nguyên nhân chủ quan, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành… Đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tổ chức  thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Là đảng viên - Cựu chiến binh, tôi tâm đác nhất là bài học thứ tư, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xem trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại TPHCM có tình trạng quy hoạch treo kéo dài ở nhiều nơi, trong đó có địa bàn quận Phú Nhuận chậm được giải quyết đã gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm của bà con. Mặc dù Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong CCHC nhằm nâng cao chất lượng phục người dân, doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vô cảm, thờ ơ, nhũng nhiễu nhất là ở lĩnh vực đất đai, xây dựng... Việc chậm xử lý các vụ án tham nhũng, vi phạm quy chế dân chủ của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố đã ít nhiều ảnh hưởng đến lòng tin, sự băn khoăn, lo lắng của hội viên cựu chiến binh và nhân dân.

Cá nhân tôi cũng như nhiều Cựu chiến binh gửi gấm, kỳ vọng và tin tưởng trong Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, Đại hội sẽ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, căn cơ và quyết liệt để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nâng cao năng suất lao động, mức sống, điều kiện sống của người dân nghèo - Thành ủy TPHCM đã công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để các ngành, các giới đóng góp.